Thế nào là hẹp bao quy đầu?

Thế nào là hẹp bao quy đầu?
Hẹp bao quy đầu là một trong những bệnh lý về bao quy đầu thường gặp ở nam giới. Vậy thế nào là hẹp bao quy đầu? Các bác sĩ nam khoa sẽ giải thích bệnh lý này cho những đối tượng bệnh nhân có nhu cầu quan tâm trong bài viết sau. Thế nào là hẹp bao quy đầu? Thế nào là hẹp bao quy đầu? Hẹp bao quy đầu là tình...