Ra nhiều khí hư khi mang thai

Ra nhiều khí hư khi mang thai
Ra nhiều khí hư hay khí hư ra nhiều khi mang thai là điều thường gặp và khiến các mẹ hay lo lắng trong những ngày tháng thai kỳ. Trong thời kỳ này, cơ thể của các mẹ thường rất nhạy cảm và có nhiều thay đổi, ra nhiều khí hư là một trong những thay đổi đó. Ra nhiều khí hư khi mang thai 1) Ra nhiều khí hư khi mang thai...