17 cấp độ hít đất

Thứ năm, 14/1/2021, 01:02 (GMT+7)

Bài tập chống đẩy có nhiều biến thể, trong số đó cấp độ 1-5 là thường thấy, sau đó các động tác được nâng lên khó khăn dần.

17 cấp độ của bài tập chống đẩy

Các cấp độ của bài tập chống đẩy.

Lê Cầm (Theo Bright Side)

Share this post:

Bài viết liên quan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.