Bốn phòng xét nghiệm gặp phải dừng xét nghiệm chữa trị chứng bệnh bảo hiểm y tế

Đồng NaiSở Y tế đề nghị bốn phòng xét nghiệm tư nhân tại TP Biên Hòa dừng xét nghiệm chữa trị chứng bệnh bảo hiểm y tế do mối liên quan vụ cấp giấy công nhận nghỉ việc khống để trục lợi.

Bốn phòng xét nghiệm này là Đa khoa Tân Long, Long Bình Tân (phường Long Bình Tân), Tam Đức (phường Tân Hiệp) và Quốc tế Mỹ Đức (phường Long Bình). Thời gian dừng từ ngày 3/6 tới khi cơ quan tác dụng có thông báo mới, theo công văn Sở Y tế Đồng Nai gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Cảnh sát cùng đại diện Viện kiểm sát kiểm tra một máy tính ở phòng khám liên quan đến đường dây làm giả giấy nghỉ bệnh, trục lợi bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thái Hà

Cảnh sát cùng đại diện Viện kiểm sát kiểm tra một máy tính ở phòng xét nghiệm mối liên quan tới đường dây tiến hành giả giấy nghỉ chứng bệnh, trục lợi bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thái Hà

Động thái này của Sở Y tế xảy ra một ngày sau khi Công an TP Biên Hòa tạm giữ hình sự 18 người để điều tra đường dây trục lợi bảo hiểm hàng trăm tỷ đồng. trong số đó có ba bác sĩ là Trưởng phòng xét nghiệm đa khoa Long Bình Tân, Tân Long và Hiền Phước; hai bác sĩ là Phó phòng xét nghiệm đa khoa Tam Đức và chuyên khoa tại Phòng xét nghiệm đa khoa Mỹ Đức; còn lại là nhân viên y tế và những người môi giới.

Công an đã từng xét nghiệm xét nhiều phòng xét nghiệm, nhà ở của một vài người mối liên quan, phát hiện hàng trăm nghìn giấy công nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), giấy xét nghiệm sức khỏe ghi khống kết quả chưa có thông tin người xét nghiệm.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bốn địa điểm gặp phải đề nghị dừng xét nghiệm bảo hiểm y tế trong số 6 phòng xét nghiệm đã từng cấp giấy công nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH không đúng quy định tại tỉnh Đồng Nai. Các sai phạm cụ thể như người chứng bệnh không đi xét nghiệm vẫn được cấp giấy, bác sĩ không đi tiến hành vẫn ký được giấy công nhận, không gặp phải ốm vẫn kê chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc… Các sai phạm được Bảo hiểm xã hội Đồng Nai phát hiện từ tháng 5/2022 và chuyển Công an tỉnh xử lý.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ và Sở Y tế chấn chỉnh việc cấp giấy nghỉ ốm tại các phòng xét nghiệm, kiểm tra vận động xét nghiệm chữa trị chứng bệnh bảo hiểm y tế.

Luật hiện hành quy định người lao động gặp phải ốm phải nghỉ việc và có xác nhận của địa điểm y tế thì được chi trả trợ cấp ốm đau đớn bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ.

Hồng Chiêu


Share this post:

Bài viết liên quan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.