Cách sơ cứu người mắc phải co giật an toàn, đúng trình tự từng bước