Con người thông minh nhất ở lứa tuổi nào?

Thứ bảy, 1/7/2023, 00:05 (GMT+7)

Ở mỗi lứa tuổi, bộ não tái cấu trúc giúp cho tiến triển các giác quan và kỹ năng không không khác nhau, từ đó tạo nên thế mạnh riêng cho từng thời kỳ, vì vậy chưa có kết luận tuổi nào là thông minh nhất.

Ở độ tuổi nào con người thông minh nhất?= sửa chính tả

Thục Linh (Theo Ted-ed)Rate this post

Share this post:

Bài viết liên quan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.