Đề xuất thêm hình thức bảo hiểm y tế bổ sung

Thông tin được bà Trần Thị Trang, Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), cho thấy tại Tọa đàm hàng đầu sách bảo hiểm y tế (BHYT) bổ sung trong dự án luật BHYT sửa đổi, sáng 10/10. Đây là loại hình tự nguyện, chi trả cho các giá thành y tế nằm ngoài phạm vi chi trả của BHYT cơ bản, theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Bà Trang cho thấy phạm vi điều chỉnh của luật BHYT hiện hành mới chỉ có BHYT xã hội thường hay BHYT bắt buộc. Luật kinh doanh bảo hiểm vẫn còn khoảng tầm trống như chưa có nội dung liên kết giữa BHYT thương mại và BHYT nói chung.

“Loại hình BHYT chúng ta đang thực hiện là hàng đầu sách BHYT xã hội, bảo hiểm bắt buộc, do nhà nước giữ gìn. Để hướng tới bảo phủ BHYT toàn dân, chúng tôi xin muốn tiến triển thêm BHYT bổ sung, dự kiến đề xuất thực hiện liên kết giữa BHYT xã hội và địa điểm kinh doanh BHYT thương mại để người dân có thêm lựa lựa chọn”, bà Trang nói.

Gói BHYT bổ sung này là BHYT tự nguyện, người dân có xin muốn tham gia, trên địa điểm từng tham gia BHYT bắt buộc. Nó sẽ bao phủ chi trả giá trị tăng thêm như phần đồng chi trả, quyền lợi tăng thêm mà người căn bệnh có nhu cầu, dịch vụ tăng thêm so với các dịch vụ đang được BHYT mang tới.

“Điểm vượt trội là hàng đầu phủ sẽ quy định chi tiết phạm vi quyền lợi được hưởng, giữ gìn giám sát việc thực hiện gói BHYT bổ sung, giữ gìn quyền lợi tốt nhất cho người tham gia”, bà Trang nói, thêm rằng doanh nghiệp tham gia mang tới gói bảo hiểm này không được lựa lựa chọn thành phần, không được có quy định loại trừ người căn bệnh, không những lựa chọn người khỏe ký hợp đồng mà là tất cả người căn bệnh có điều kiện, có nhu cầu.

Để giữ gìn quyền lợi tốt nhất cho người căn bệnh, doanh nghiệp sử dụng kết quả giám định của cơ quan bảo hiểm xã hội để xác định giá thành phù hợp, đúng quy định. Đồng thời, cơ quan tác dụng sẽ đề xuất cơ chế pháp lý rõ ràng để giám sát việc thực hiện BHYT bổ sung.

Về mức phí của gói BHYT bổ sung, bà Trang cho thấy sẽ do phía đơn vị kinh doanh bảo hiểm quy định, tuy nhiên nhà nước sẽ quy định quy tắc xây dựng mức phí để giữ gìn quyền lợi cho người căn bệnh, phạm vi chi trả không được trùng lắp với BHYT bắt buộc.

ThS Trần Thị Trang, Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế. Ảnh: Trần Minh

ThS Trần Thị Trang, Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế. Ảnh: Trần Minh

Tại toạ đàm, ThS Hoàng Anh Tuấn, Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cũng cho thấy thêm, mục đích của gói BHYT bổ sung là xây dựng các gói quyền lợi y tế ngoài phạm vi chi trả của BHYT. Mục tiêu là tăng quyền lợi, suy giảm chi tiền túi của người căn bệnh, để người căn bệnh tiếp cận dịch vụ tốt hơn, thậm chí có thể lựa lựa chọn địa điểm mang tới dịch vụ.

Phạm vi chi trả của gói không trùng lặp với phạm vi được hưởng và mức hưởng của BHYT bắt buộc. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân mua, hỗ trợ mua BHYT bổ sung, khuyến khích các tổ chức thực hiện BHYT bổ sung theo quy tắc phi lợi nhuận.

Hiện nay số tiền người căn bệnh đồng chi trả chiếm khoảng tầm 9% tổng giá thành thăm khám chữa trị căn bệnh BHYT. Cụ thể, dự kiến chi tiền túi khi đi thăm khám chữa trị căn bệnh ngoại trú sẽ suy giảm 25% khi lấy hình thức BHYT tự nguyện. Mức suy giảm khi đi thăm khám chữa trị căn bệnh nội trú sẽ là 41%. Như vậy, suy giảm tổng chi tiền túi sẽ là khoảng tầm 20-31%.

BHYT bổ sung cũng giúp cho tăng tiếp cận dịch vụ y tế gồm cả dịch vụ theo yêu cầu, kỹ thuật cao (có mức đồng chi trả lớn), huy động thêm nguồn tài hàng đầu cho chăm sóc sức khỏe.

“Việc thực hiện gói BHYT bổ sung sẽ góp phần tăng số người tham gia BHYT bắt buộc, tăng số người tham gia BHYT bổ sung. Đồng thời, suy giảm mức chi tiền túi khi đi thăm khám chữa trị căn bệnh BHYT”, TS Nguyễn Khánh Phương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và hàng đầu sách y tế, nói.

Lê Nga

Share this post:

Bài viết liên quan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.