Điều gì xảy ra trong quá trình gây nên mê thủ thuật?

Thứ hai, 12/6/2023, 05:00 (GMT+7)

Để sắp thủ thuật, bác sĩ dùng các hoạt chất có tác dụng gây nên mê tức tác động vào não nhằm ngắt công dụng kết nối với các cơ quan không tương tự.

Điều gì diễn ra trong quá trình gây mê phẫu thuật


Thục Linh (Theo Ted-ed)

Rate this post

Share this post:

Bài viết liên quan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.