‘phòng kiểm tra có thể tự quyết định giá kiểm tra chữa trị chứng bệnh vào quý 2’

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho thấy thông tư về giá kiểm tra chữa trị chứng bệnh theo yêu cầu dự kiến được ban hành trong quý 1 hoặc 2, giao phòng kiểm tra tự quyết định giá.

Ngày 3/2, tại họp báo công bố Luật thăm kiểm tra, chữa trị chứng bệnh (sửa đổi), Thứ trưởng Thuấn cho thấy như trên, thêm rằng Bộ Y tế sẽ phân cấp, phân quyền tối đa cho địa điểm kiểm tra chữa trị chứng bệnh và hướng dẫn phương thức tính toán giá, giao quyền quyết định cho các đơn vị trên địa điểm công khai, minh bạch, cạnh tranh.

Luật thăm kiểm tra, chữa trị chứng bệnh (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua vào cuối năm ngoái, có hiệu lực vào 1/1/2024. Luật sửa đổi gồm 12 chương và 121 điều, có nhiều điểm mới như lần đầu tiên luật hóa mô hình Hội đồng Y khoa quốc gia, cho phép các địa điểm y tế tự quyết giá dịch vụ không vượt khung, cơ chế tự chủ, xã hội hóa… trong số đó, giá dịch vụ kiểm tra chữa trị chứng bệnh là nội dung được các phòng kiểm tra rất quan tâm và xin muốn Bộ Y tế sớm có hướng dẫn thực hiện, bởi xử lý được vấn đề tính đúng, tính đủ viện phí vốn lâu nay được cho là “quá lạc hậu”.

Theo Thứ trưởng Thuấn, giá kiểm tra chữa trị chứng bệnh phải xây dựng trên 4 yếu tố gồm phí trực tiếp, tiền lương tiền công, phí quản lý, phí cho khấu hao thiết mắc phải. Tuy nhiên, giá dịch vụ y tế hiện hành mới kết cấu được hai yếu tố là tiền lương và phí trực tiếp. Ngoài ra, viện phí đang lấy phải theo khung giá do Bộ Y tế quy định, dẫn tới các phòng kiểm tra mắc phải bó buộc trong lấy giá kiểm tra chữa trị chứng bệnh cho phù hợp với thực tế thị trường.

Trước thực tế này, năm 2022, chủ yếu phủ giao Bộ Y tế hoàn thiện giá dịch vụ theo yêu cầu và danh mục kỹ thuật để tiến hành địa điểm tính đúng, tính đủ. Lộ trình do chủ yếu phủ chỉ đạo để cân với nền kinh tế – xã hội, cân đối giữa chỉ số CPI mà Quốc hội giao hàng năm.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thăm kiểm tra, chữa trị chứng bệnh theo yêu cầu, đang được Bộ Y tế xin ý kiến, các phòng kiểm tra công có thể thu tiền thăm kiểm tra mỗi lượt 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày. Các mức giá sẽ không tương tự nhau tùy vào hạng phòng kiểm tra, bác sĩ thường giáo sư… và đáp ứng tất cả nhu cầu của người chứng bệnh.

“Bộ Y tế đang hoàn thiện thông tư giá kiểm tra, chữa trị chứng bệnh theo yêu cầu, mục đích là phải đáp ứng nhu cầu tất cả người dân tới địa điểm y tế với các loại hình bảo hiểm y tế thường tự chọn lựa dịch vụ theo yêu cầu”, ông Thuấn nói và cho rằng ngành y cố gắng giữ người chứng bệnh ở lại Việt Nam điều trị thay thế vì ra nước ngoài.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trả lời tại họp báo sáng 3/2. Ảnh: Hoàng Phong

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn tại họp báo sáng 3/2. Ảnh: Hoàng Phong

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Thuấn cho thấy ông nhận chức vụ Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia – một tổ chức có công dụng phản hồi độc lập năng lực hành nghề thăm kiểm tra, chữa trị chứng bệnh. Hội đồng được thành lập sau khi Quốc hội thông qua Luật thăm kiểm tra, chữa trị chứng bệnh (sửa đổi).

Theo ông Thuấn, Hội đồng đang xây dựng bộ vấn đề, dữ liệu để tiến hành địa điểm phản hồi năng lực hành nghề kiểm tra chữa trị chứng bệnh. Hội đồng là đầu mối, phối hợp các trường y, phòng kiểm tra, tổ chức xã hội nghề nghiệp triển khai kỳ phản hồi nhiều lần và tại nhiều điểm.

Dự kiến tầm khoảng 10.000 y, bác sĩ tốt nghiệp mỗi năm tại nhiều địa điểm đào tạo với đầu vào và chương trình đào tạo không tương tự nhau. Do đó nên có chuẩn phản hồi để giám sát chặt uy tín đầu ra y bác sĩ đầu ra trước khi hành nghề.

Theo Luật thăm kiểm tra, chữa trị chứng bệnh (sửa đổi), Bộ trưởng Y tế phối hợp Bộ trưởng Tài chủ yếu quy định phương pháp định giá với dịch vụ kiểm tra, chữa trị chứng bệnh. Bộ trưởng Y tế quy định giá dịch vụ thuộc danh mục Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán, giá dịch vụ do ngân sách nhà nước thanh toán, giá dịch vụ không phải do BHYT thanh toán cũng không phải dịch vụ theo yêu cầu.

HĐND cấp tỉnh quy định giá kiểm tra chữa trị chứng bệnh với các phòng kiểm tra trên địa bàn, song không vượt khung giá tương ứng của Bộ Y tế. phòng kiểm tra công lập lấy giá với người không có thẻ BHYT dùng dịch vụ thuộc danh mục do Quỹ BHYT chi trả mà không phải loại hình theo yêu cầu. Viện cũng được tự quyết định giá dịch vụ theo yêu cầu song phải kê khai.

phòng kiểm tra tư được quyết định và kê khai, niêm yết giá. Còn phòng kiểm tra đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được quyết định giá kiểm tra chữa trị chứng bệnh theo pháp luật về PPP.

Sơn Hà – Lê Nga

Rate this post

Share this post:

Bài viết liên quan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.