Trừ điểm quận huyện có phòng kiểm tra tư vận động ‘chui’

Sở Y tế TP HCM sẽ trừ điểm địa phương không phát hiện sớm khu vực y dược tư nhân vận động không phép, hoặc từng gặp phải đình chỉ nhưng mà vẫn mở lén lút.

Nội dung này vừa được Sở Y tế xây dựng trong dự thảo Bảng điểm phản hồi tình trạng hoàn thành nhiệm vụ về vận động chăm sóc sức khỏe của địa phương. Các quận huyện, TP Thủ Đức còn gặp phải trừ điểm nếu không phát hiện sớm người không chứng chỉ hành nghề vận động tại các khu vực y, dược tư nhân.

Đây là lần đầu ngành y tế triển khai vận động này, trong bối cảnh nhiều khu vực, cá nhân vận động kiểm tra chữa trị căn bệnh, y dược không phép, trái phép tại thành phố, gây nên tác động sức khỏe và tính mạng người dân.

Ngoài phản hồi về công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân, bảng điểm còn tập trung 7 lĩnh vực không tương tự, gồm công tác phòng chống dịch, y tế cộng đồng, dân số, thu hút người dân tới kiểm tra chữa trị căn bệnh trước tiên tại trạm y tế, chuyển đổi số y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe, tình trạng thỏa mãn của người dân với dịch vụ y tế địa phương.

Tổng điểm tối đa của các tiêu chí là 100, với điểm cộng và điểm trừ trong từng trường hợp cụ thể. Địa phương đạt từ 90 điểm trở lên được xếp hoàn thành xuất sắc, từ 75 tới dưới 90 điểm là hoàn thành tốt, từ 50 tới dưới 75 điểm là hoàn thành và dưới 50 điểm là không hoàn thành.

Sở Y tế nhận định bảng phản hồi giúp cho lãnh đạo địa phương phát huy những mặt tích cực, nhận diện những vấn đề ưu tiên cần thiết phải được quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn, cần thiết phải đầu tư nguồn lực thường cần thiết phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn.

Dự kiến, sau khi lấy ý kiến đóng góp từ UBND các quận huyện và TP Thủ Đức, Sở Y tế sẽ điều chỉnh, báo cáo UBND TP HCM cho phép sử dụng phản hồi hàng năm, góp phần nâng cao tốt nhất và tin cậy chăm sóc sức khỏe người dân.

Lê Phương


Share this post:

Bài viết liên quan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.