trung tâm y tế ế khách, giám đốc xin y tế huyện tăng chuyển người mắc chứng bệnh BHYT

trung tâm y tế Lao và chứng bệnh phổi Cà Mau một năm rưỡi qua chỉ có hơn 2.700 người mắc chứng bệnh nằm viện do vướng thanh toán bảo hiểm y tế, giám đốc phải liên hệ xuống khu vực tuyến huyện nhờ ưu tiên chuyển chứng bệnh.

Ông Trần Hiến Khóa, Giám đốc trung tâm y tế Lao và chứng bệnh phổi tỉnh Cà Mau, cho rằng như trên tại cuộc lao động với lãnh đạo UBND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn khăn vướng mắc trong kiểm tra trị chứng bệnh sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT), chiều 11/7.

trung tâm y tế Lao và chứng bệnh phổi tỉnh Cà Mau mới xây dựng, vận động từ tháng 1/2022, có 100 giường, đầu tư gần 195 tỷ đồng. Đơn vị có 4 phòng tác dụng và 7 chuyên khoa, 70 nhân viên y tế biên chế. Trong thời gian đại dịch Covid, trung tâm y tế biến thành Dã chiến số 3, tới tháng 6/2022 thì chuyển đổi công năng chuyên điều trị người mắc chứng bệnh lao phổi, chứng bệnh phổi, người mắc chứng bệnh hậu Covid.

Một năm rưỡi qua, số lượng người mắc chứng bệnh tới đây kiểm tra, điều trị rất ít. Năm 2022, trung tâm y tế điều trị nội trú hơn 2.300 người, ngọai trú hơn 6.500 người. Sáu tháng đầu năm nay, trung tâm y tế chỉ có 429 người nằm viện, ngoại trú hơn 2.000.

Lý giải nguyên nhân không thu hút được người mắc chứng bệnh, ông Khóa cho rằng trung tâm y tế chuyên khoa hạng ba tuyến tỉnh (tuyến hai) nên theo quy định không được phân tuyến là nơi đăng ký kiểm tra trị chứng bệnh trước hết cho người mắc chứng bệnh có BHYT. Vì thế, khi người mắc chứng bệnh muốn kiểm tra ngoại trú phải xin giấy chuyển viện từ trung tâm y tế tuyến huyện (hoặc phòng kiểm tra đa khoa). Trong khi đó, người mắc chứng bệnh chuyên khoa chứng bệnh phổi, các khu vực y tế không tương tự ít chuyển tới nơi không tương tự mà giữ lại điều trị.

Trả lời VnExpress, giám đốc viện cho rằng nhiều người mắc chứng bệnh tới đăng ký kiểm tra song không sử dụng được BHYT do không có giấy chuyển viện này. Vì vậy, người mắc chứng bệnh từ chối tới viện. Từ giữa năm ngoái tới nay, hai lần ông phải điện thoại trực tiếp tới lãnh đạo các khu vực y tế tuyến huyện để xin chuyển người mắc chứng bệnh tới trung tâm y tế Lao và Phổi.

“Tôi liên hệ tầm khoảng 15, 16 người ở các huyện để nhờ họ quan tâm khi người mắc chứng bệnh kiểm tra, điều trị về chuyên khoa lao, phổi có nhu cầu thì chuyển viện tới đơn vị của tôi, song không có hữu hiệu”, ông Khóa nói.

Ông Trần Hiến Khóa nêu khó khăn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: An Minh

Ông Trần Hiến Khóa nêu khó khăn khăn tại buổi lao động với lãnh đạo tỉnh,ngày 11/7. Ảnh: An Minh

Cũng theo bác sĩ Khóa, trường hợp phục vụ của trung tâm y tế hầu hết là người nghèo nên việc thực hiện các dịch vụ tại đây rất khó khăn khăn, thiếu tính khả thi, nên khó khăn tạo nguồn thu. Tình trạng cũng khó khăn khăn tương tự tại những trung tâm y tế lao và phổi tỉnh bạn, tuy nhiên không có nơi nào nào gặp khó khăn như ở Cà Mau.

Các tỉnh giữ gìn kinh phí lương, khoản phụ cấp, đóng góp theo lương theo biên chế được duyệt và kinh phí thực hiện chương trình chống lao. Còn tại trung tâm y tế Lao và chứng bệnh phổi, người mắc chứng bệnh ít, kinh phí được tỉnh giao đầu năm theo giường chứng bệnh thấp (24 triệu đồng/giường mỗi năm) nên gặp nhiều khó khăn khăn trong chi lương và các vận động. trung tâm y tế đang nợ hơn 572 triệu đồng lương tháng 12/2022 của nhân viên. Các dịch vụ để tăng thu nhập cho nhân viên trung tâm y tế như bãi giữ xe, căn tin… từng đấu thầu hai lần vẫn không có người tham gia.

Trước những khó khăn khăn của trung tâm y tế, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho rằng thành phố nên kiến nghị Trung ương sửa đổi, cho phép kiểm tra, trị chứng bệnh BHYT tại tuyến hai (trung tâm y tế hạng ba chuyên khoa tuyến tỉnh).

“người mắc chứng bệnh tới kiểm tra đúng chuyên khoa thì không nên phải có giấy chuyển viện BHYT của tuyến ba”, ông Luân đề xuất, thêm rằng Sở Y tế và bảo hiểm xã hội nên ngồi lại với nhau để giải bài toán kiểm tra ngoại trú cho trung tâm y tế Lao và chứng bệnh phổi.

Mặt không tương tự, ông cho rằng nên xem xét trung tâm y tế Lao và chứng bệnh phổi là đơn vị có tính đặc thù để có cơ chế phân bổ kinh phí phù hợp, nhằm giữ gìn đơn vị vận động trong thời kỳ mới thành lập.

“Nếu có vấn đề bất cập thì đề xuất sửa đổi, cái gì có thể vận dụng thực hiện được mà không sai thì phải thực hiện ngày, giữ gìn quyền được chăm sóc sức khỏe hàng đầu đáng của người dân”, ông Luân nói, cho rằng trước mắt các đơn vị nên tính toán cụ thể vướng mắc về kinh phí đề xuất Sở Tài hàng đầu thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xử lý, không để nợ lương người lao động

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Cà Mau với quy mô 100 giường bệnh. Ảnh: An Minh

trung tâm y tế Lao và chứng bệnh phổi tỉnh Cà Mau vắng khách, ngày 11/7. Ảnh: An Minh

An Minh


Share this post:

Bài viết liên quan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.