Vai trò của Dược sĩ trong an toàn người căn bệnh

Những người Dược sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc kê đơn và cấp phát thuốc an toàn tới người căn bệnh, hướng dẫn người căn bệnh dùng thuốc tốt nhất và an toàn.

vai trò của dược sĩ trong an toàn người bệnh

Sự tiến triển của vai trò người Dược sĩ

Mỗi năm, cơ quan FDA (cơ quan thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ) nhận được hơn 100.000 báo cáo mỗi năm về nghi ngờ sai sót mối liên quan tới thuốc. (1)

“Sai sót mối liên quan tới thuốc” (medication error – ME) là một thuật ngữ rộng được sử dụng để mô tả những sự kiện cụ thể có thể gây ra ra hoặc dẫn tới việc sử dụng thuốc không phù hợp hoặc gây ra hại cho người căn bệnh. Sai sót thuốc có thể gồm có nhận được đơn thuốc không chuẩn xác, tương tác thuốc có hại giữa thuốc – thuốc, sai sót trong việc sắp và phân phát, kê đơn opioid không phù hợp hoặc quá liều… 

Các sai sót mối liên quan tới thuốc này có thể được hạn chế và phòng ngừa, nhờ vào những Dược sĩ. Từ đó xuất hiện được, vai trò cốt lõi của người Dược sĩ chủ yếu là giữ gìn kê đơn và cấp phát thuốc an toàn tới người mắc căn bệnh. Dược sĩ cần phải giữ gìn người mắc căn bệnh không những nhận được thuốc và liều số lượng chuẩn xác mà còn được hướng dẫn để sử dụng thuốc an toàn và tốt nhất. 

Với tư cách là người đưa đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chuyên môn về thuốc, Dược sĩ có môi trường mở rộng vai trò với tư cách người hướng dẫn an toàn người căn bệnh, lao động với người mắc căn bệnh và các chuyên gia không không khác để gia tăng kết quả chăm sóc sức khỏe cho người căn bệnh và phòng ngừa sai sót mối liên quan tới thuốc. 

Trong khi Dược sĩ truyền thống được nhìn nhận như “người đứng sau’’ phân phát thuốc, thì trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe đang thế đổi, Dược sĩ càng được xem là đối tác quan trọng trong trong nhóm chăm sóc đa ngành xử lý các nhu cầu phức tạp của người căn bệnh. 

Đặc biệt, để đối phó với cuộc khủng hoảng opioid, những môi trường rõ ràng mở ra cho các Dược sĩ trung tâm y tế và cộng đồng để đảm nhận vai trò lớn hơn trong các vấn đề cấp bách về an toàn người căn bệnh, ví dụ như sử dụng opioid thích hợp, tiếp cận thuốc, giảm sút tái nhập viện, và an toàn thuốc.

vai trò của dược sĩ với bệnh nhân

Dược sĩ giữ vai trò quan trọng trong giữ gìn an toàn người căn bệnh

Mở rộng các dịch vụ chăm sóc Dược để hỗ trợ an toàn cho người căn bệnh

những cách và vai trò trách nhiệm hiện có của Dược sĩ có thể được mở rộng để hỗ trợ các kết quả an toàn cho người mắc căn bệnh. 

Ví dụ, trước đây các Dược sĩ cộng đồng đưa đến cho người mắc căn bệnh các dịch vụ tư vấn và truyền thông mối liên quan tới các phối hợp thuốc không lành mạnh. Dược sĩ xem xét dùng thuốc của người căn bệnh sau khi xuất viện có thể thực hiện giảm sút các tác dụng phụ, giảm sút tỷ lệ người mắc căn bệnh tái nhập viện và thậm chí giảm sút nguy cơ tử vong. 

Tương tự như vậy, mở rộng trách nhiệm của Dược sĩ có thể có tác động tích cực lên đại dịch opioid. Việc tăng số số lượng các dịch vụ quản lý đau đớn do Dược sĩ hướng dẫn có thể thực hiện giảm sút sử dụng opioid và các tác dụng phụ mối liên quan tới thuốc

Một trách nhiệm mà ở đó Dược sĩ có môi trường để tiến triển, mối liên quan tới việc như thế nào, và vào thời điểm nào, trong quy trình chăm sóc người căn bệnh Dược sĩ được tham vấn. những các địa điểm xem xét các phương pháp tiếp cận mới để tận dụng chuyên môn của Dược sĩ và cách thức mà chuyên môn đó được phối hợp vào các quy trình chăm sóc, giữ gìn nguy cơ tiếp cận thuốc sớm, giảm sút sử dụng sai cách dùng, giảm sút các biến cố bất lợi và giảm sút sai sót thuốc. 

Chương trình dẫn tới tiết kiệm không những mức phí thuốc mà còn tránh được các mức phí mối liên quan tới biến cố bất lợi tiềm tàng được ngăn chặn bởi Dược sĩ. Một tổ chức không không khác từng phối hợp các Dược sĩ trong việc tiến triển và xem xét các đơn thuốc trong quy trình xuất viện để giảm sút các sai sót về thuốc. Kết quả từng giảm sút được các vấn đề về thuốc trong quá trình xem xét thuốc khi xuất viện.

Dược sĩ giúp cho xử lý các hạn chế của công nghệ thông tin

Mặc dù công nghệ thông tin từng cho phép Dược sĩ mở rộng được vai trò của họ và gia tăng được những khía cạnh của an toàn thuốc, tuy nhiên Dược sĩ vẫn phải học cách để lao động với giới hạn của công nghệ để xử lý những nguy cơ mới mối liên quan tới an toàn người căn bệnh. Một vài bài báo xuất bản trên PSNet năm 2019 từng ghi nhận các ví dụ về cách Dược sĩ tương tác với công nghệ để giữ gìn tối ưu và an toàn trong vận động. Ví dụ như, lãnh thuốc trên phần mềm hỗ trợ đáp ứng tốt nhất để thế đổi y lệnh song có thể xảy ra sai sót. Việc xem xét và phê duyệt đơn thuốc của Dược sĩ trước khi điều dưỡng tiếp nhận thuốc là rất quan trọng để giữ gìn phát đúng loại thuốc.

Tương tự, những mô đun kê đơn thuốc được vi tính hóa nhằm giảm sút gánh nặng xem xét đơn thuốc của Dược sĩ vì chúng phối hợp các cảnh báo các lỗi tiềm ẩn. Tuy nhiên, các lỗi kê đơn “dựa trên quy tắc’’ phát hiện qua phần mềm kê đơn là chưa đủ và việc kiểm tra lỗi của Dược sĩ vẫn rất quan trọng để ngăn ngừa sai sót toàn diện hơn.

Dược sĩ trong báo cáo lỗi và phản hồi

Một điểm nổi bật của văn hóa an toàn người căn bệnh là một môi trường không mắc phải đổ lỗi, nơi các cá nhân có thể báo cáo lỗi hoặc suýt bỏ sót mà không sợ mắc phải khiển trách hoặc trừng phạt. Loại quy trình phản hồi này là một thành phần thiết yếu để giữ gìn an toàn cho người mắc căn bệnh trong chăm sóc lâm sàng, và việc học hỏi từ những sai sót có thể giúp cho hạn chế những sai lầm trong tương lai. 

Dược sĩ có chuyên môn và thông tin có thể hỗ trợ gia tăng tỷ lệ sai sót thuốc và đóng vai trò quan trọng trong quá trình báo cáo, ví dụ như đưa đến phản hồi thích hợp cho Bác sĩ và Điều dưỡng. Điều này có thể dẫn tới gia tăng thực hành kê đơn và lao động theo nhóm tốt hơn cũng như gia tăng sự tự tin của Dược sĩ và cảm giác có giá trị mình trong hệ thống chăm sóc y tế.

Vai trò của Dược sĩ sẽ tiếp tục tiến triển ra sao?

Có rất nhiều thách thức cần phải vượt qua để tiếp tục nâng cao vai trò của người Dược sĩ trong các vận động an toàn người căn bệnh. Tuy nhiên, mặc dù với phạm vi thực hành hạn chế, gánh nặng từ các vận động hành chủ yếu, thách thức về nguy cơ tương tác công nghệ thông tin và thiếu sự tham gia của người mắc căn bệnh, vẫn có những môi trường cho sự đổi mới của Dược sĩ.

Quản lý Thuốc nâng cao

Các chương trình quản lý thuốc thuốc kháng sinh từng được chứng minh là có tốt nhất trong việc gia tăng kết quả lâm sàng, giảm sút các tác dụng phụ và giảm sút tình trạng kháng thuốc thuốc kháng sinh. Với sự thành quả của mô hình quản lý thuốc thuốc kháng sinh, các chương trình quản lý thuốc không không khác do Dược sĩ phụ trách có thể tăng lên. 

Dược sĩ có những kỹ năng để thúc đẩy các chương trình quản lý thuốc giảm sút đau đớn và opioid. Các lĩnh vực điều trị không không khác, ví dụ như kiểm soát đường huyết và huyết khối, cũng có thể là mục tiêu phù hợp cho các chương trình trong tương lai. Khi các bằng chứng tiếp tục chứng minh sự thành quả của các chương trình quản lý, quản lý thuốc có thể trở thành vai trò trung tâm của Dược sĩ trong việc giữ gìn an toàn người căn bệnh.

đưa đến dịch vụ chăm sóc người mắc căn bệnh hàng ngày

Các sáng kiến về an toàn người căn bệnh ngày càng nhấn mạnh lợi ích của phương pháp tiếp cận lao động nhóm để thực hiện gia tăng và chăm sóc người mắc căn bệnh. Thời gian và cách thức Dược sĩ tham gia vào quy trình chăm sóc người mắc căn bệnh đang thế đổi.

Trong tương lai, Dược sĩ có thể xin đợi ngày càng trở thành một phần của nhóm chăm sóc người mắc căn bệnh hàng ngày. Kiểu thế đổi văn hóa này từng được nhìn xuất hiện trong các trung tâm y tế hàn lâm và mạng lưới phân phối tích hợp.

Tập trung vào việc chăm sóc người mắc căn bệnh theo chiều dọc

Từ quan niệm chủ yếu sách chăm sóc sức khỏe và đưa đến dịch vụ chăm sóc, ngày càng có nhiều sự tập trung vào việc đưa đến dịch vụ chăm sóc lấy người mắc căn bệnh thực hiện trung tâm như một phương tiện nâng cao uy tín và an toàn của dịch vụ chăm sóc.

Khi việc đưa đến dịch vụ chăm sóc người mắc căn bệnh tiến triển từ việc theo từng đợt sang theo chiều dọc, các tổ chức sẽ cơ cấu lại để chăm sóc người mắc căn bệnh trong toàn bộ quá trình liên tục. Sự tiến triển này sẽ củng cố nhu cầu chăm sóc theo nhóm để giữ gìn điều phối chăm sóc, an toàn cho người mắc căn bệnh và kết quả người mắc căn bệnh tối ưu. Do đó, Dược sĩ cũng có thể được xin đợi để đáp ứng nhu cầu của người mắc căn bệnh ở cấp độ dân số, thế vì trong một môi trường cụ thể. 

dược sĩ và người bệnh

Dược sĩ cũng có thể được xin đợi để đáp ứng nhu cầu của người mắc căn bệnh ở cấp độ dân số

Có thể xuất hiện, Dược sĩ đóng một vai trò lớn hơn trong việc gia tăng quá trình chuyển đổi chăm sóc và xem xét các yếu tố phi lâm sàng, ví dụ như các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe, tất cả đều hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang chăm sóc người mắc căn bệnh theo chiều dọc và có thể phục vụ để tăng cường dịch vụ an toàn cho người mắc căn bệnh của Dược sĩ.

Chủ đề về lỗi thuốc liên tục được đưa lên hàng đầu trong các sáng kiến ​​an toàn cho người mắc căn bệnh, do đó, vai trò của Dược sĩ sẽ tiếp tục tiến triển. Điều này sẽ mở rộng môi trường để các Dược sĩ trở thành những người tạo ra sự thế đổi không thể thiếu trong việc hạn chế các tác dụng phụ và gia tăng an toàn chăm sóc sức khỏe.

HỆ THỐNG trung tâm y tế ĐA KHOA Hưng Thịnh

Rate this post

Share this post:

Bài viết liên quan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.